logo

Aanpassing examens BROK en GCP-WMO

Per 1 november is de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) verplicht voor geneesmiddelenonderzoek. De VGO is onderdeel van de nieuwe procedure lokale haalbaarheid. De VGO vervangt voor geneesmiddelenonderzoek het gebruik van de huidige onderzoeksverklaring. 

Het examen voor zowel het BROK® als het GCP-WMO-examen zijn daar waar nodig aangepast.

Houd er bij het BROK®-examen rekening mee dat de nieuwe content in de basismodule ‘Toetsing’ in de eBROK® meetelt voor de certificering. Deze nieuwe content kan nog doorlopen worden nadat je het examen hebt gedaan.

Met vragen kunt u contact opnemen met EMWO via info@emwo.nl.

English:

As of 1 November 2021, use of the Site Suitability Declaration (VGO) will become obligatory for research with a medicinal product. The VGO is part of the new procedure for local feasibility. For research with a medicinal product, the VGO replaces the current research declaration. 

The BROK®- and GCP-WMO-exam are adjusted to the VGO.

Keep in mind that for the BROK®-certificate the new content in the basic module ‘Assessment’ is mandatory for completing the certification. It is possible to complete this content after you have done the exam.

For further information please contact EMWO at info@emwo.nl.