logo

Category

Geen categorie

Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie

Wij zijn tijdens de kerstvakantie niet bereikbaar op: vrijdag 20 december dinsdag 24 december vanaf 12:00 uur t/m vrijdag 27 december woensdag 1 januari t/m vrijdag 3 januari Wij wensen u alvast hele prettige kerstdagen en alle goeds voor 2020!
Lees meer

Eind- en Toetstermen BROK en GCP-WMO

Voor zowel het BROK als het GCP-WMO examen zijn nu definitief de eind- en toetstermen vastgesteld. Voor BROK is dit gedaan door de BROK commissie, met de NFU als overkoepelend orgaan. Voor GCP-WMO is dit onder verantwoordelijkheid van de DCRF door de GCP-WMO commissie gedaan. EMWO zorgt ervoor dat beide examens aansluiten bij hun toetstermen. Een eind- en toetstermen document is bedoeld om een overzicht te geven van
Lees meer

Tariefswijziging per 1 september 2019

Vanaf  1 september 2019 zal het examentarief voor GCP-WMO en BROK -examen wijzigen naar € 110,00 (excl. btw) per examen. Dit houdt in dat voor alle kandidaten die na 1 september  deel gaan nemen aan het examen, het nieuwe examentarief € 110,00 (excl. btw) in rekening wordt gebracht. De afgelopen jaren is het huidige examentarief gehandhaafd  en is er geen indexatie doorgevoerd. Deze tariefswijziging di
Lees meer

Nieuwe afnamesysteem

Het GCP-WMO en BROK-examen wordt vanaf 15 januari 2019 afgenomen in een nieuwe toetsafnamesysteem. De contactpersonen van de examenlocaties zijn per e-mail hierover geïnformeerd. Nieuwsgierig? Maak het proefexamen om kennis te maken met frisse en rustige look van het nieuwe afnamesysteem.
Lees meer

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

EMWO is tijdens de feestdagen gesloten op: maandag 24 december 2018 dinsdag 25 december 2018 woensdag 26 december 2018 maandag 31 december 2018 dinsdag 1 januari 2019. Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Lees meer

Namens de DCRF het volgende bericht:

Hierbij laten we u weten dat het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO-examen hebben afgelegd. De DCRF Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van het regist
Lees meer

Namens de NFU het volgende bericht:

Rond vóór 1 mei 2019 je eBROK® cursus af! In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor iedereen die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen. Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving? De huidige eBROK® omgeving sluit per 1 mei 2019. Dit betekent, dat je vóór
Lees meer

Telefonische bereikbaarheid woensdag 12 september a.s.

Op woensdag 12 september a.s. is EMWO vanaf 11.00 uur telefonisch niet bereikbaar i.v.m. personeelsuitje. Wij verzoeken u die dag vanaf dat tijdstip eventuele vragen per e-mail te sturen naar info@emwo.nl .
Lees meer

Bezwaar indienen

Indien een examenkandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kan de examenkandidaat binnen vier (4) weken na het bekend worden van de uitslag bezwaar indienen bij EMWO. Indienen van een bezwaar is alleen mogelijk via het bezwaarformulier.
Lees meer

Examenresultaat per e-mail

Vanaf 5 juni 2018 ontvangt u de dag na het examen per e-mail uw examenresultaat.  Indien u zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kunt u binnen vier (4) weken na het bekend worden van de uitslag bezwaar indienen bij EMWO. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen indien sprake is van een onvoldoende resultaat. Wij willen u dan ook verzoeken de e-mail met uw examenresultaat af te w
Lees meer