logo

Namens de DCRF het volgende bericht:

Hierbij laten we u weten dat het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO-examen hebben afgelegd. De DCRF Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van het regist
Lees meer

Namens de NFU het volgende bericht:

Rond vóór 1 mei 2019 je eBROK® cursus af! In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor iedereen die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen. Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving? De huidige eBROK® omgeving sluit per 1 mei 2019. Dit betekent, dat je vóór
Lees meer

Telefonische bereikbaarheid woensdag 12 september a.s.

Op woensdag 12 september a.s. is EMWO vanaf 11.00 uur telefonisch niet bereikbaar i.v.m. personeelsuitje. Wij verzoeken u die dag vanaf dat tijdstip eventuele vragen per e-mail te sturen naar info@emwo.nl .
Lees meer

Bezwaar indienen

Indien een examenkandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kan de examenkandidaat binnen vier (4) weken na het bekend worden van de uitslag bezwaar indienen bij EMWO. Indienen van een bezwaar is alleen mogelijk via het bezwaarformulier.
Lees meer

Examenresultaat per e-mail

Vanaf 5 juni 2018 ontvangt u de dag na het examen per e-mail uw examenresultaat.  Indien u zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kunt u binnen vier (4) weken na het bekend worden van de uitslag bezwaar indienen bij EMWO. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen indien sprake is van een onvoldoende resultaat. Wij willen u dan ook verzoeken de e-mail met uw examenresultaat af te w
Lees meer

Twee gescheiden registers

Vanaf vandaag zijn er twee aparte registers waar de gecertificeerde kandidaten in op te zoeken zijn: een register voor de BROK® en een register voor GCP-WMO. Het BROK®-register is te raadplegen via de site van de NFU (klik hier). Het GCP-WMO register is te raadplegen via de site van EMWO (klik hier).
Lees meer

Proefexamen momenteel niet beschikbaar

In verband met de verhuizing van de server is het proefexamen momenteel niet beschikbaar. Vanaf vrijdag 1 april 17 uur is het proefexamen weer te gebruiken. Onze excuses voor het ongemak.
Lees meer

Vanaf 1 januari 2016 is (her)examen oude BROK® variant niet meer mogelijk.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen kandidaten alleen deelnemen aan het BROK® (her)examen als ze vooraf via de NFU BROK® academie de eBROK® opleiding hebben gevolgd. De oude BROK variant, waarbij de kandidaten meegebrachte literatuur mogen gebruiken tijdens het examen, wordt na 1 januari 2016 niet meer aangeboden.
Lees meer

Nieuwe versie examenprotocollen

In de examencommissievergadering van 9 juni zijn de nieuwe examenprotocollen vastgesteld. Gekozen is om niet langer een algemeen geldend examenprotocol te hanteren, maar voor elk type examen een eigen protocol te laten gelden.
Lees meer