logo

Tariefswijziging per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 zal het examentarief voor het GCP-WMO- en BROK -examen wijzigen naar € 157,50 (excl. btw) per examen. Wij maken dan niet langer onderscheid tussen een examen op locatie of plaats onafhankelijk via online proctoring.

Nu er geen coronamaatregelen meer gelden bij de afname van de examens, heeft EMWO ervoor gekozen beide mogelijkheden te blijven aanbieden. Het in stand houden van beide examens brengt echter wel extra kosten met zich mee. Daarbovenop komen de huidige prijsstijgingen waarmee ook wij worden geconfronteerd. Dit alles maakt dat EMWO er niet aan ontkomt om het tarief voor al onze examens gelijk te trekken. Concreet houdt dit in dat voor alle kandidaten die na 1 januari een examen boeken, het nieuwe examentarief € 157,50 (excl. btw) in rekening wordt gebracht.