logo

Namens de NFU het volgende bericht:

Rond vóór 1 mei 2019 je eBROK® cursus af!

In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor iedereen die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen.

Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving?

De huidige eBROK® omgeving sluit per 1 mei 2019. Dit betekent, dat je vóór 1 mei 2019 de BROK moeten hebben afgerond, inclusief het behalen van het examen.

Tot wanneer kan ik de huidige eBROK® cursus aanschaffen?

De huidige cursus kan tot 1 november 2018 worden aangeschaft. Let op: je dient dan wel voor 1 mei 2019 het examen te behalen.

Vanaf wanneer is de nieuwe eBROK® cursus beschikbaar?

De nieuwe eBROK® cursus is beschikbaar vanaf 1 februari 2019.

Vragen?

Neem contact op met de BROK-coördinator van jouw UMC of met de secretaris van de landelijke BROK-commissie via stukart@nfu.nl. Een overzicht van BROK coördinatoren per UMC, vind je hier.

Read the English version