logo

Nieuw examenreglement GCP-WMO

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de examinering voor GCP-WMO. Nieuwe omstandigheden die vragen om nieuwe regels. Er is een nieuw examenreglement voor GCP-WMO gepubliceerd op onze website. De grote wijziging in dit reglement is het examinering met toezicht middels proctoring.

Deze nieuwe examenvorm vraagt om nieuwe richtlijnen ten aanzien van afname, inzage en verwerking van de examens. Mocht u vragen hebben over het examenreglement, kunt u contact opnemen met het examenbureau.