logo

Tariefswijziging per 1 september 2019

Vanaf  1 september 2019 zal het examentarief voor GCP-WMO en BROK -examen wijzigen naar € 110,00 (excl. btw) per examen. Dit houdt in dat voor alle kandidaten die na 1 september  deel gaan nemen aan het examen, het nieuwe examentarief € 110,00 (excl. btw) in rekening wordt gebracht.

De afgelopen jaren is het huidige examentarief gehandhaafd  en is er geen indexatie doorgevoerd. Deze tariefswijziging dient dan ook als kostendekking voor de huidige en toekomstige dienstverlening van EMWO.